Ο βιολογικός φώσφορος

Σύνθεση: 0-26-0

Το Euronature P 26 B είναι το μόνο λίπασμα στη αγορά που αποτελείται από μη επεξεργασμένο χημικό φωσφόρο. Παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όξινα εδάφη, βελτιστοποιώντας τη θρέψη του φυτού σε φώσφορο καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

  • Φώσφορος
    - Βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών
    - Παρέχει ενέργεια για τις διαδικασίες των φυτών
    - Η απορρόφηση φωσφόρου αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, καλύπτοντας έτσι τις αυξανόμενες ανάγκες των καλλιεργειών που κορυφώνονται κατά τον σχηματισμό των αναπαραγωγικών τους οργάνων.
    - Διαπρέπει σε όξινα εδάφη όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος φώσφορος στα φυτά από το ίδιο το έδαφος.
  • Εγκεκριμένο για βιολογική καλλιέργεια!

Συσκευασία

Σακί 50 kg

Αναφορές

Αυτό το προϊόν είναι εγκεκριμένο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 848/2018.