Για μέγιστη θρέψη αλλά και προστασία


Σύνθεση: 3-35-0 +0,2%Fe +1%Zn +2,8%Mn

Το EUROFIT Max είναι ένα λίπασμα ανόργανων θρεπτικών στοιχείων με ιχνοστοιχεία το οποίο αποτελείται επιπλέον από τρία σύμπλοκα μορίων που διεγείρουν τον μηχανισμό άμυνας του φυτού προσφέροντας προστασία ενάντια σε παθογόνους μικροοργανισμούς (μύκητες όπως Phytophtora cactorum, P. citrophtora, Bremia lactucae, Plasmopara viticola, κ.α.).

Περισσότερες πληροφορίες

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

  • Σύμπλοκο αναγνώρισης των παθογόνων
    Για την έγκαιρη ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών του φυτού.
  • Σύμπλοκο συναγερμού
    Για επιτάχυνση της αντίδρασης του φυτού σε καταστάσεις κινδύνου.
  • Σύμπλοκο μεταλλικών στοιχείων
    Απαραίτητα για τη σύνθεση των φυτοαλεξινών (μόρια φυσικής άμυνας)

Συσκευασία

Δοχείο 1 l
Δοχείο 5 l