Βελτιστοποίηση και ισορροπία στη χρήση του αζώτου


Σύνθεση: 15-0-0 +41%SO3
Το Sulfacid είναι ένα προϊόν αζωτούχας υδρολίπανσης πλούσιο σε Θείο που αξιοποιεί την συνεργιστική δράση μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Φέρει την τεχνολογία LCN και είναι ιδανικό για:
- ρύθμιση pH εδάφους
- μεγιστοποίηση απορρόφησης και μεταφοράς μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων
- αποτελεσματικότερη χρήση αζώτου
- υψηλότερες αποδόσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

 • Απελευθέρωση και κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους
  Σε αλκαλικά εδάφη η παρουσία του θειικού οξέος του Sulfacid επιτρέπει την απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους αυξάνοντας την διαθεσιμότητα τους προς το φυτό
 • Βραδεία αποδέσμευση του αζώτου και σημαντική πηγή θείου
  - Επιβράδυνση του μετασχηματισμού του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό
  - Διατήρηση βέλτιστης αναλογίας μεταξύ των δύο ιόντων
  - Ελαχιστοποίηση απωλειών από την έκπλυση αζώτου και σταδιακή διάθεση στα φυτά
  - Συνέργεια μεταξύ αζώτου και θείου
 • Διέγερση της ριζικής ανάπτυξης και δράση αντί-στρες
  Περιέχει ενεργό εκχύλισμα κυττοκινινών οι οποίες προσδίδουν:
  - Αύξηση του μήκους του ριζικού συστήματος και των αριθμών των ριζικών τριχιδίων.
  - Καλύτερη εκμετάλλευση του αζώτου που απορροφήθηκε από το φυτό για μέγιστη και άμεση βλαστική ανάπτυξη.
  - Ανάπτυξη του φυτού κάτω από συνθήκες αλατότητας ή υδατικού στρες.
 • Ουδετεροποίηση του διαλύματος και απομάκρυνση των αλάτων
  - Απελευθέρωση θειικού οξέος με επίδραση στην ρύθμιση του διαλύματος για καλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων
  - Σπάσιμο της κρούστας των αλάτων στο έδαφος και στο σύστημα άρδευσης με αποτέλεσμα την καλύτερη αναπνοή της ρίζας και λειτουργία του συστήματος άρδευσης

Συσκευασία

Δοχείο 10 l
Δοχείο 1500 kg
Δοχείο 20 l