Επιτυχημένη εγκατάσταση στον ηλίανθο με Duofertil

 

Ο ηλίανθος συνιστά μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές καλλιέργειες στον κόσμο κατέχοντας κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια παραγωγή ελαιούχων σπόρων, μαζί με τη σόγια και το βαμβάκι. Στη χώρα μας αποτελεί κατά κύριο λόγο μια αναπτυσσόμενη εκτατική καλλιέργεια που εντάσσεται στα πρότυπα της συμβολαιακής γεωργίας, εξασφαλίζοντας σημαντικά εισοδήματα για τους παραγωγούς. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε έλαια υψηλής ποιότητας αποτελεί μια άριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, στοχεύοντας τη σταδιακή υποκατάσταση του συνολικού ντίζελ και τη προώθηση των βιοκαυσίμων, ως ανανεώσιμα καύσιμα. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες αροτραίες καλλιέργειες, ο Ηλίανθος είναι μια καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε καλλιεργητικές φροντίδες, προσφέροντας ικανοποιητικές αποδόσεις με χαμηλά επίπεδα εισροών.

Ωστόσο, η συνιστώσα της θρέψης στον Ηλίανθο ασκεί καθοριστική επίδραση για την επίτευξη μιας υψηλής και ποιοτικής παραγωγής με αυξημένη περιεκτικότητα σε λάδι. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται με το έδαφος, τις κλιματικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές πρακτικές, όσο και με την τελική χρήση για την οποία προορίζεται. Επομένως, είναι απαραίτητη η βέλτιστη παροχή των θρεπτικών συστατικών στην κατάλληλη μορφή αλλά και ποσότητα, με σκοπό τη πλήρη κάλυψη των αναγκών αλλά και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του Ηλίανθου. Η βασική λίπανση αποσκοπεί τόσο στη διαθεσιμότητα των αναγκαίων λιπαντικών μονάδων για την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος και υγιούς βλάστησης, αλλά και στην διέγερση της φυσιολογίας, με στόχο την μέγιστη έκφραση του γενετικού δυναμικού της καλλιέργειας.

Η εταιρεία Timac Agro | ΛΥΔΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ηλίανθου σε θρεπτικά στοιχεία για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης φυτικής ανάπτυξης αλλά και την αύξηση της τελικής παραγωγής. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών τεχνολογιών που ενσωματώνει στην σειρά κοκκωδών λιπασμάτων Duofertil, σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων κατάλληλα στις ανάγκες των παραγωγών.

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία MPPA DUO που εμπεριέχεται στα κοκκώδη λιπάσματα Duofertil 16-5-8 και Duofertil Timac Start 20-10-5 παρέχει στην καλλιέργεια πολλά περισσότερα από μια απλή βασική λίπανση.

Ειδικότερα, το MPPA DUO αποτελεί ένα σύμπλοκο κινητοποιημένων φυσικών μορίων που δρα προστατευτικά έναντι οποιασδήποτε δυνητικής απώλειας (εκπλυση, εξαέρωση κ.α.), καθιστώντας τις διαθέσιμες καθόλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Παράλληλα, αποδεσμεύει και κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται δεσμευμένα στα εδαφικά κολλοειδή από προηγούμενες λιπάνσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη θρέψη.

Τέλος, το ενεργό εκχύλισμα XCK που περιέχει, επιτυγχάνει μια ισχυρή διέγερση του ριζικού συστήματος με σκοπό την καλύτερη εδαφική εξερεύνηση, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων.

Με τη σειρά λιπασμάτων Duofertil της Timac Agro | ΛΥΔΑ, εξασφαλίζεται όχι μόνο μια επιτυχημένη εγκατάσταση της καλλιέργειας Ηλίανθου, αλλά και μια αυξημένη διαθεσιμότητα όλων των αναγκαίων θρεπτικών συστατικών, στις σωστές αναλογίες, την κατάλληλη χρονική στιγμή  για μεγιστοποίηση της τελικής απόδοσης.