ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ & ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΩΝ

ΖΩΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

> Μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών με το προϊόν καθαρισμού Actisan 360  

 

Η κακή υγιεινή της στρωμνής έχει σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο στην καλή διαβίωση των ζώων (άνεση, υγεία και ευζωία), αλλά και στην παραγωγή, την αναπαραγωγή και την κερδοφορία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

 

 

Μια ανεξέλεγκτη παραμονή των απεκκριμάτων των ζώων στο δάπεδο του στάβλου για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να αποβεί σημαντικά επιζήμια για την υγεία των ζώων και συνολικά την κτηνοτροφική εγκατάσταση καθώς ευνοούνται:  

  • Μικρόβια και έντομα με άμεσες συνέπειες σε περιβαλλοντικές ασθένειες μεταξύ των οποίων: μαστίτιδα, μητρίτιδα, χωλότητα και διάρροιες για νεαρά μηρυκαστικά. 
  • Η αύξηση της υγρασίας δημιουργεί επίσης ενόχληση στα εκτρεφόμενα ζώα με αίσθημα κρύου όταν ξαπλώνουν και κίνδυνο γλιστρήματος όταν σηκώνονται ή ξαπλώνουν, μειώνοντας τις περιόδους ανάπαυσης (μηρυκασμός) και αυξάνοντας το στρες των ζώων. 
  • Ισχυρές εκπομπές αμμωνίας και θειούχων αερίων που μπορεί να δημιουργήσουν δυσφορία στο κοπάδι, στον αγρότη, το προσωπικό της μονάδας και στην ευρύτερη περιοχή της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται σημαντική απώλεια μονάδων λίπανσης (N, S) στην παραγωγή κοπριάς.  

H ευζωία κατά την εκτροφή αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την directive 98/58/EC για όλα τα εκτρεφόμενα ζώα, και η TimacAgro πρωτοπορεί με την εισαγωγή του Actisan 360, ενός σύγχρονου προϊόντος με στόχο την ευζωία, την υγιεινή και την ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε κτηνοτροφικές μονάδες. 

Το Actisan 360 αποτελεί ένα προϊόν καθαρισμού του χώρου σταβλισμού και κίνησης των ζώων. Η τεχνολογία 360 απορροφά την περιττή υγρασία που προκαλείται από τα απεκκρίματα των ζώων έχοντας ως αποτέλεσμα ένα στεγνό πάτωμα που προσδίδει στα ζώα ελευθερία κίνησης και μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, χάρη στις αρωματικές ουσίες που περιέχει και απελευθερώνονται κατά τη χρήση του δίνει ένα άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί και ανακουφίζει τα σταβλιζόμενα ζώα και τους έχοντες εργασία στον χώρο.  

Το Actisan 360 εμπεριέχει οξεοποιητικές ουσίες οι οποίες προκαλούν την σημαντική οξύνιση της επιφάνειας του δαπέδου. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός 

του πληθυσμού των παθογόνων μικροοργανισμών με αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων της εμφάνισης μαστίτιδας, χωλότητας, διάρροιας και μητρίτιδας. 

Δέσμευση αμμωνίας 

Η αμμωνία είναι ένα από τα σημαντικότερα αέρια στην ατμόσφαιρα των κτηνοτροφικών μονάδων. Λόγω των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων της και σε συνδυασμό με τις συνθήκες έκθεσης, η αμμωνία ανήκει στα ερεθιστικά αέρια με υψηλή ικανότητα αρνητικής επίδρασης στον αναπνευστικό βλεννογόνο, στα μάτια και στο δέρμα των ζώων και των ανθρώπων. Τα παρατηρούμενα αποτελέσματα κυμαίνονται από απώλειες απόδοσης έως σοβαρές διαταραχές της ομοιόστασης του επιθηλίου συμπεριλαμβανομένων φλεγμονών του αναπνευστικού συστήματος. Σε αυτό το σοβαρό ζήτημα το Actisan 360 δρα ως αντλία αζώτου δεσμεύοντας σημαντικά την αμμωνία που εκλύεται και μειώνοντας τους κίνδυνους και βελτιώνοντας την ευζωία των παραγωγικών πτηνών και ζώων.    

ΖΩΩΝ ΖΩΩΝ ΖΩΩΝ ΖΩΩΝ ΖΩΩΝ ΖΩΩΝ