Βελτιστοποίηση και ισορροπία στη χρήση του αζώτου


  Σύνθεση: 15-0-0 +41%SO3
  Το KSC Sulfacid είναι ένα προϊόν αζωτούχας υδρολίπανσης πλούσιο σε Θείο που αξιοποιεί την συνεργιστική δράση μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Φέρει την τεχνολογία LCN και είναι ιδανικό για:
  - ρύθμιση pH εδάφους
  - μεγιστοποίηση απορρόφησης και μεταφοράς μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων
  - αποτελεσματικότερη χρήση αζώτου
  - υψηλότερες αποδόσεις

  Περισσότερες πληροφορίες

  Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

  • Απελευθέρωση και κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους
   Σε αλκαλικά εδάφη η παρουσία του θειικού οξέος του Sulfacid επιτρέπει την απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους αυξάνοντας την διαθεσιμότητα τους προς το φυτό
  • Βραδεία αποδέσμευση του αζώτου και σημαντική πηγή θείου
   - Επιβράδυνση του μετασχηματισμού του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό
   - Διατήρηση βέλτιστης αναλογίας μεταξύ των δύο ιόντων
   - Ελαχιστοποίηση απωλειών από την έκπλυση αζώτου και σταδιακή διάθεση στα φυτά
   - Συνέργεια μεταξύ αζώτου και θείου
  • Διέγερση της ριζικής ανάπτυξης και δράση αντί-στρες
   Περιέχει ενεργό εκχύλισμα κυττοκινινών οι οποίες προσδίδουν:
   - Αύξηση του μήκους του ριζικού συστήματος και των αριθμών των ριζικών τριχιδίων.
   - Καλύτερη εκμετάλλευση του αζώτου που απορροφήθηκε από το φυτό για μέγιστη και άμεση βλαστική ανάπτυξη.
   - Ανάπτυξη του φυτού κάτω από συνθήκες αλατότητας ή υδατικού στρες.
  • Ουδετεροποίηση του διαλύματος και απομάκρυνση των αλάτων
   - Απελευθέρωση θειικού οξέος με επίδραση στην ρύθμιση του διαλύματος για καλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων
   - Σπάσιμο της κρούστας των αλάτων στο έδαφος και στο σύστημα άρδευσης με αποτέλεσμα την καλύτερη αναπνοή της ρίζας και λειτουργία του συστήματος άρδευσης

  Συσκευασία

  Δοχείο 20 lΔοχείο 10 l
  X