Βελτιστοποίηση και ισορροπία στη χρήση του αζώτου


  Σύνθεση: 15-0-0 +41%SO3
  Το KSC Sulfacid είναι ένα προϊόν αζωτούχας υδρολίπανσης πλούσιο σε Θείο που αξιοποιεί την συνεργιστική δράση μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Φέρει την τεχνολογία LCN και είναι ιδανικό για:
  - ρύθμιση pH εδάφους
  - μεγιστοποίηση απορρόφησης και μεταφοράς μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων
  - αποτελεσματικότερη χρήση αζώτου
  - υψηλότερες αποδόσεις

  Περισσότερες πληροφορίες

  Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

  • Απελευθέρωση και κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους
   Σε αλκαλικά εδάφη η παρουσία του θειικού οξέος του Sulfacid επιτρέπει την απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους αυξάνοντας την διαθεσιμότητα τους προς το φυτό
  • Βραδεία αποδέσμευση του αζώτου και σημαντική πηγή θείου
   - Επιβράδυνση του μετασχηματισμού του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό
   - Διατήρηση βέλτιστης αναλογίας μεταξύ των δύο ιόντων
   - Ελαχιστοποίηση απωλειών από την έκπλυση αζώτου και σταδιακή διάθεση στα φυτά
   - Συνέργεια μεταξύ αζώτου και θείου
  • Διέγερση της ριζικής ανάπτυξης και δράση αντί-στρες
   Περιέχει ενεργό εκχύλισμα κυττοκινινών οι οποίες προσδίδουν:
   - Αύξηση του μήκους του ριζικού συστήματος και των αριθμών των ριζικών τριχιδίων.
   - Καλύτερη εκμετάλλευση του αζώτου που απορροφήθηκε από το φυτό για μέγιστη και άμεση βλαστική ανάπτυξη.
   - Ανάπτυξη του φυτού κάτω από συνθήκες αλατότητας ή υδατικού στρες.
  • Ουδετεροποίηση του διαλύματος και απομάκρυνση των αλάτων
   - Απελευθέρωση θειικού οξέος με επίδραση στην ρύθμιση του διαλύματος για καλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων
   - Σπάσιμο της κρούστας των αλάτων στο έδαφος και στο σύστημα άρδευσης με αποτέλεσμα την καλύτερη αναπνοή της ρίζας και λειτουργία του συστήματος άρδευσης

  Συσκευασία

  Δοχείο 20 lΔοχείο 10 lΔοχείο 1500 kg