Διαφυλλικός βιοδιεγέρτης Σιδήρου (Fe) εμπλουτισμένος με Μαγγάνιο (Mn)

    ’Το Fertileader Altis αποτελεί ένα εξειδικευμένο λίπασμα-βιοδιεγέρτη κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές και στοχεύει τον άμεσο εφοδιασμό των καλλιεργειών που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ευαίσθητες σε σίδηρο και μαγγάνιο. Η εγγυημένη του σύνθεση στα παραπάνω στοιχεία συνδυαζόμενη με την τεχνολογία Seactiv βελτιστοποιεί την έγκαιρη διόρθωση τροφοπενιών, παρέχοντας πολλά περισσότερα από έναν απλό σκεύασμα σιδήρου.

    Περισσότερες πληροφορίες

    Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

    • Ρόλος του Σιδήρου (Fe)
      - Μέρος σχεδόν όλων των οξυδοαναγωγικών αντιδράσεων
      - Συμμετοχή στην παραγωγή χλωροφύλλης και στη σύνθεση των πρωτεϊνών
      - Ενίσχυση των αντιδράσεων μετατροπής ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή
    • Μαγγάνιο (Mn)
      - Βελτίωση της γονιμοποίησης των ανθέων, αύξηση των γυρεόκοκκών καθώς και του γυρεοσωλήνα
      - Συνεισφορά στην απελευθέρωση του Ο2 κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης καθώς και στην παραγωγή υδατανθράκων
      - Συστατικό και ενεργοποιητής ορισμένων ενζύμων
      - Προστασία του μηχανισμού της φωτοσύνθεσης από τις ελεύθερες ρίζες