Εξειδικευμένη αζωτούχος θρέψη


  Σύνθεση: 26-0-0 +27%SO3 +0,1%B +0,5%Fe +0,1%Zn

  Το Sulfammo Special 26-0-0 αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας Αζωτούχο κοκκώδες λίπασμα το οποίο ενσωματώνει την μοναδική τεχνολογία MPPA. Η τεχνολογία αυτή, ελαχιστοποιεί τις απώλειες αζώτου, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν δεσμευμένα στο έδαφος από προηγούμενες λιπάνσεις, καθιστώντας τα άμεσα διαθέσιμα στο φυτό. Τέλος η σύνθεση του συμπληρώνεται από απαραίτητα για κάθε εντατική καλλιέργεια ιχνοστοιχεία.

  Περισσότερες πληροφορίες

  Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

  • Τεχνολογία MPPA
   - Προστατεύει τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο λίπασμα καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
   - Κινητοποιεί τα δεσμευμένα στοιχεία από προηγούμενες λιπάνσεις , επιτρέποντας την απορρόφηση και αξιοποίηση τους από το φυτό.
  • Υψηλό ποσοστό σε Θείο
   - Αυξάνει τον ρυθμό πρόσληψης αζώτου από το φυτό
   - Αυξάνει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
   - Αυξάνει τις αποδόσεις
   - Αυξάνει την περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη
  • Ιχνοστοιχεία
   Τα ιχνοστοιχεία είναι σημαντικά για:
   - Βελτιωμένη ανάπτυξη φυτών (π.χ. Βόριο, Ψευδάργυρος, Σιδηρος)
   - Βελτιωμένη ποιότητα φυτών (π.χ. Σίδηρος, Βόριο, Ψευδάργυρος)
   - Βελτιωμένη αντοχή στις ασθένειες (π.χ. Βόριο, Ψευδάργυρος)

  Συσκευασία

  Σακί 40 kg