Οι ανάγκες της αμπέλου σε θρεπτικά συστατικά επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η τελική χρήση των παραγόμενων προϊόντων, η ηλικία των πρεμνών, οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, αλλά και οι καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται.

αμπέλι

Απαιτήσεις Θρεπτικών Στοιχείων

Φούσκωμα οφθαλμών
Έκπτυξη φυλλώματος
Εμφάνιση ταξιανθίας
Πλήρης ανάπτυξη ταξιανθίας
Άνθηση
Καρπόδεση
Πλήρης σχηματισμός ραγών
Περκασμός
Ωρίμανση
Μετασυλλεκτικά

Ανακαλύψτε και άλλες καλλιέργειες...