Λόγω της μεγάλης διάρκειας του καλλιεργητικού τους κύκλου, είναι απαραίτητη μια ισορροπημένη λίπανση που θα εξασφαλίσει την παροχή θρεπτικών συστατικών σε κάθε φάση της καλλιέργειας.

Σιτηρά

Απαιτήσεις Θρεπτικών Στοιχείων

Σπορά & εγκατάσταση
Ανάπτυξη πρώτων φύλλων - Αδέλφωμα
Φύλλο σημαία - Καλάμωμα
Ξεστάχυασμα - Ανθοφορία
Ωρίμανση

Βασική λίπανση

Αζωτούχος λίπανση

Διαφυλλικοί βιοδιεγέρτες

Ανακαλύψτε και άλλες καλλιέργειες...