Η τεχνολογία Eurofit συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος του φυτού.

Το Eurofit αποτελείται από 3 σύμπλοκα ενεργών μορίων: α) Σύμπλοκο αναγνώρισης των παθογόνων, το οποίο ενεργοποιεί τους αμυντικούς μηχανισμούς του φυτού, β) Σύμπλοκο συναγερμού, το οποίο επιταχύνει την αντίδραση του φυτού σε καταστάσεις κινδύνου, γ) Σύμπλοκο μεταλλικών στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των φυτοαλεξινών (φυσική άμυνα του φυτού).

Φίλτρα

οικογένεια

Βιολογική γεωργία

Εμφάνιση ενός αποτελέσματος