Ιδανική αζωτούχος θρέψη

Σύνθεση: 25-0-0 +2%MgO +31%SO3

Το SULFAMMO PRIMO αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας Αζωτούχο κοκκώδες λίπασμα το οποίο ενσωματώνει την μοναδική τεχνολογία MPPA. Η τεχνολογία αυτή, ελαχιστοποιεί τις απώλειες αζώτου, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν δεσμευμένα στο έδαφος από προηγούμενες λιπάνσεις, καθιστώντας τα άμεσα διαθέσιμα στο φυτό.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

 • Τεχνολογία MPPA
  - Προστατεύει τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο λίπασμα καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
  - Κινητοποιεί τα δεσμευμένα στοιχεία από προηγούμενες λιπάνσεις , επιτρέποντας την απορρόφηση και αξιοποίηση τους από το φυτό.
 • Υψηλό ποσοστό σε θείο
  - Αυξάνει τον ρυθμό πρόσληψης αζώτου από το φυτό
  - Αυξάνει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
  - Αυξάνει τις αποδόσεις
  - Αυξάνει την περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη
 • Μαγνήσιο
  - Βελτιώνει τη φωτοσύνθεση, μειώνοντας τα νιτρικά άλατα στα φύλλα
  - Δομικό συστατικό της χλωροφύλλης και συνεπώς άμεσα συνδεδεμένο με τη φωτοσύνθεση
  - Βελτιώνει την πρόσληψη φωσφόρου στο φυτό
  - Σε συνδυασμό με το Άζωτο προάγει τη βλαστική ανάπτυξη

Συσκευασία

Big bag 1000 kg
Big bag 600 kg
Σακί 25 kg
Σακί 40 kg