Βιοδιεγέρτης πλούσιος σε Βόριο και Μολυβδαίνιο

Σύνθεση: 5,7% Β +0,35% Μο

To Fertileader Gold είναι ένα διαφυλλικό λίπασμα-βιοδιεγέρτης ειδικά σχεδιασμένο να επιδρά και να ενισχύει τις φυσιολογικές διεργασίες πληθώρας καλλιεργειών. Σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των αβιοτικών στρες, χρησιμεύει ως άμεσα διαθέσιμη πηγή Βορίου (Β) και Μολυβδαινίου (Mo).

Περισσότερες πληροφορίες

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

 • Βόριο (Β)
  - Αυξάνει τη βιωσιμότητα της γύρης.
  - Βελτιώνει την ανάπτυξη φρούτων και σπόρων
  - Μειώνει την πιθανότητα καψίματος άκρων και κοίλης καρδιάς
  - Συμβάλει θετικά στην ποιότητα και τις υψηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών
 • Μολυβδαίνιο (Mo)
  - Απαραίτητο συστατικό της Νιτρικής Ρεδουκτάσης (NR)
  - Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση και τη μετακίνηση του σιδήρου (Fe) στο φυτό

Συσκευασία

Δοχείο 1 l
Δοχείο 10 l