Βελτιωτικά εδάφους

Εξειδικευμένες λύσεις για την βελτίωση του εδάφους

Τα προϊόντα Timac Agro βελτιώνουν τη φυσικοχημική σύσταση του εδάφους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την μικροβιακή δραστηριότητα και την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων.

Βρείτε τον περιγραφικό κατάλογο προϊόντων εδώ

    Σχετικές οικογένειες

    Φίλτρα

    οικογένεια

    Βιολογική γεωργία