Η TimacAgro | ΛΥΔΑ συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ 🌎🤝

Ως μέλος του Ομίλου Roullier με περηφάνια ανακοινώνουμε ότι είμαστε πλέον μέρος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), της μεγαλύτερης εταιρικής πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση παγκοσμίως.

Το σύμφωνο υποστηρίζεται από περισσότερους από 13.000 οργανισμούς σε 170 χώρες. Αποτελώντας ένα εθελοντικό πλαίσιο δέσμευσης συνιστά μια πραγματική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας με τους συνεργάτες μας γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ ως Timac Agro | ΛΥΔΑ και Όμιλος Roullier δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε συνεχώς τη δράση μας προς τις δέκα αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και να συμβάλλουμε στους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύμφωνο θα βρείτε εδώ: https://bit.ly/38AJMbc