Η Εξειδικευμένη Θρέψη χαράζει το δρόμο υψηλών αποδόσεων στο λευκό χρυσό

θρέψη

Το βαμβάκι αποτελεί το επίκεντρο της συζήτησης τους τελευταίους μήνες, ενώ φαίνεται πως υπάρχουν πολλές προοπτικές της καλλιέργειάς του στην Ελλάδα. Με τους βαμβακοκαλλιεργητές να αναζητούν «μαγικές» λύσεις για αυξημένες αποδόσεις, όλο και πιο έντονη γίνεται η αναζήτηση προϊόντων θρέψης με υψηλή προστιθέμενη αξία.Στην Timac Agro | ΛΥΔΑ είμαστε πεπεισμένοι ότι η αυξημένη παραγωγικότητα του βαμβακιού καθώς επίσης και η υψηλή ποιότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος επηρεάζεται σε υψηλό βαθμό από την ορθολογική θρέψη της καλλιέργειας. Η γνώση των θρεπτικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας και ο στοχευμένος εφοδιασμός τους στη σωστή χρονική στιγμή, σε συνάρτηση με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού, αποτελεί θεμελιώδης αρχή της εταιρείας μας για την πρόταση εξειδικευμένων λύσεων θρέψης.

Η Timac Agro διαθέτει ένα πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξειδικευμένης θρέψης, με πρωταγωνιστικό ρόλο να κατέχουν οι υγροί βιοδιεγέρτες υψηλής τεχνολογίας. Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της παραγωγής μέσω της παροχής θρεπτικών συστατικών, αξιοποιούμε στο έπακρο το γενετικό δυναμικό της καλλιέργειας. Μετά από 60 χρόνια γνώσης στη θρέψη των φυτών και χρησιμοποιώντας ως γνώμονα πάντα τις ανάγκες των καλλιεργητών, η Timac Agro | ΛΥΔΑ παρουσιάζει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα εφαρμογής των βιοδιεγερτών της για αυξημένες αποδόσεις στο βαμβάκι.
Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη εγκατάσταση της καλλιέργειας, μέσω της γρήγορης βλαστικής ανάπτυξης των φυτών, αλλά και της προστασίας τους από τις αβιοτικές καταπονήσεις. Ακριβώς αυτούς τους στόχους πετυχαίνει ο εξειδικευμένος βιοδιεγέρτης του ριζικού συστήματος FERTIACTYL GZ με τεχνολογία FERTIACTYL Complex.

Χάρη στη μοναδική σύνθεση του συμπλέγματος FERTIACTYL σε ζεατίνη, ειδικά επιλεγμένα και ενεργοποιημένα χουμικά και φουλβικά οξέα η καλλιέργεια εξοπλίζεται με τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αναπτύξει ισχυρό ριζικό σύστημα για την καλύτερη εγκατάσταση και ταχύτερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και νερού, συμβάλλοντας στη βλαστική ανάπτυξη. Παράλληλα, χάρη στη γλυκίνη-μπεταΐνη, συστατικό της τεχνολογίας FERTIACTYL, η καλλιέργεια προστατεύεται αποτελεσματικά από διάφορες καταπονήσεις, προάγοντας τη γρηγορότερη μετάβαση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης.

Μεταβαίνοντας στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης του βαμβακιού, πρωταρχικός στόχος αποτελεί η διέγερση του φωτοσυνθετικού ρυθμού με σκοπό να σχηματιστεί υψηλός αριθμός κόμβων ανά φυτό αλλά και πλούσια φυλλική επιφάνεια για την παραγωγή ενέργειας και αποθησαυριστικών στοιχείων. Καθοριστικό ρόλο στα παραπάνω διαδραματίζει η τεχνολογία Seactiv®, ένα σύμπλοκο 100% φυτικής προέλευσης που ενσωματώνεται στη γκάμα διαφυλλικών βιοδιεγερτών FERTILEADER της Timac Agro | ΛΥΔΑ. Η πατενταρισμένη σύνθεση του συμπλόκου Seactiv® σε αμινοξέα, γλυκίνη μπεταΐνη και IPA διασφαλίζει τη διασυστηματικότητα του προϊόντος, την προστασία από τα αβιοτικά στρες και την αυξημένη παραγωγή βιομάζας.

Το FERTILEADER AXIS αποτελεί την ιδανική λύση για διαφυλλικές εφαρμογές στο βαμβάκι από το στάδιο της επιμήκυνσης του στελέχους έως και την εμφάνιση των χτενιών. Χάρη στη περιεκτικότητά του σε άζωτο, φωσφόρο, ψευδάργυρο και μαγγάνιο επιτυγχάνεται διέγερση της φωτοσύνθεσης, ενώ παράλληλα παρεμποδίζεται η ανάπτυξη της υπερβολικής βλάστησης εις βάρος της καρποφορίας. Συνεπώς, τα αναπαραγωγικά μέρη αξιοποιούν πλήρως τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης.

Στη συνέχεια, η ανθοφορία του βαμβακιού αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο για τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας με το FERTILEADER GOLD (BIO) να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, λόγω της τεχνολογίας Seactiv® και της πλούσιας σύνθεσής του σε βόριο και μολυβδαίνιο. Έρευνες έχουν δείξει, πως διαφυλλικές εφαρμογές των δύο αυτών στοιχείων οδηγούν σε σημαντικά αυξημένο αριθμό ανθέων, με υψηλότερο αριθμό και βάρος καρυδιών, μειώνοντας τα φαινόμενα απωλειών, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη μεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο αλλά και στην πρωίμιση της παραγωγής. Εξίσου αξιόλογη είναι η επίδραση των δυο αυτών στοιχείων στην αντοχή, το μήκος, τη λεπτότητα και την ωριμότητα (micronaire) της ίνας.

Tέλος, τις ανάγκες της καλλιέργειας κατά το στάδιο της ανάπτυξης των καρυδιών έρχεται να καλύψει ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER VITI με τον ιδανικό συνδυασμό φωσφόρου, καλίου και βορίου. Η εγγυημένη αυτή σύνθεσή του εξασφαλίζει την απαραίτητη ενέργεια για την πραγματοποίηση διαφόρων ενζυμικών αντιδράσεων, βελτιώνοντας σημαντικά το βάρος των καρυδιών, το μήκος και την αντοχή της ίνας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αύξηση του βάρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σε λάδι.

θρέψη θρέψη 

θρέψη