Οι βιοδιεγέρτες ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε στρες

βιοδιεγέρτες

Οι βιοδιεγέρτες ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε στρες

Μέχρι το 2050 ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να θρέψει 40% περισσότερους ανθρώπους και να αυξήσει την παραγωγή τροφίμων κατά 70%, με μικρότερη κατά κεφαλήν γη. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή είναι να παράξουμε περισσότερη τροφή αυξάνοντας την αποδοτικότητα της καλλιεργήσιμης γης. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η ολοένα και αυξανόμενη κατηγορία λιπασμάτων, αυτή των βιοδιεγερτών.

Σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Λιπασμάτων (ΕΕ) 2019/1009 που θα τεθεί σε ισχύ από 16 Ιουλίου του 2022, οποιοδήποτε προϊόν αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, των χαρακτηριστικών ποιότητας ή στην αύξηση της διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα, χαρακτηρίζεται ως βιοδιεγέρτης φυτών. Οι βιοδιεγέρτες ενσωματώνουν μια ποικιλία από ενεργά συστατικά, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αμινοξέα, χουμικά-φουλβικά οξέα, εκχυλίσματα φυκιών και μικροοργανισμούς, που ενεργούν συμπληρωματικά με τα λιπάσματα, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω της διέγερσης των φυσικών διεργασιών των φυτών.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς βιοδιεγερτών εκτιμήθηκε σε $ 2,8 δισεκατομμύρια  το 2021 και αναμένεται να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 10% από το 2022 έως το 2030. Αυτό αποδίδεται στην:

  • αυξανόμενη υποβάθμιση του εδάφους
  • στην απόσυρση και απαγόρευση δραστικών ουσιών, κυρίως στον τομέα της φυτοπροστασίας
  • στην ανάγκη για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις με σκοπό την αύξηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας
  • και στις αβιοτικές καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται τα φυτά ολοένα και πιο πολύ λόγω της κλιματικής αλλαγής

Έχοντας ως γνώμονα όλα τα παραπάνω, η Timac Agro | ΛΥΔΑ, μέσω των εξειδικευμένων προϊόντων της, καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά ο παραγωγός. Μεταξύ αυτών των προϊόντων βρίσκεται και η ευρεία γκάμα βιοδιεγερτών που διατίθεται στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν την καλλιέργεια να εκφράσει τη γενετική της προδιάθεση στο μέγιστο δυνατό, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε αβιοτικού στρες (παγετός, ξηρασία, θερμοκρασία, αλατότητα κ.ά).

Οι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες της Timac Agro | ΛΥΔΑ, προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες, όπως τα εκχυλίσματα φυτών, ακολουθώντας έτσι μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Η επιλογή των ουσιών και ενεργών μορίων που περιέχουν οι βιοδιεγέρτες της εταιρείας γίνεται με βάση το τι θέλουμε να πετύχουμε και το τι προβλήματα επιθυμούμε να διορθώσουμε. Από τη διέγερση και αύξηση του ριζικού συστήματος, μέχρι την ενίσχυση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της τελικής παραγωγής, η Timac Agro | ΛΥΔΑ είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και συμβουλές με τα προϊόντα εξειδικευμένης θρέψης που διαθέτει.

Συνοψίζοντας, η αγορά των βιοδιεγερτών δεν μπορεί παρά μόνο να συνεχίσει να μεγαλώνει με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι παραγωγοί αναγνωρίζουν της αξία τους και τις νέες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν. Σε αυτό το κλίμα ανάπτυξης και εξέλιξης κινείται και θα συνεχίσει να κινείται η Timac Agro | ΛΥΔΑ, έχοντας ως στόχο το συνεχή εμπλουτισμό της γκάμας της με νέα καινοτόμα προϊόντα κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες για οποιεσδήποτε εδαφοκλιματικές συνθήκες.

βιοδιεγέρτες βιοδιεγέρτες βιοδιεγέρτες βιοδιεγέρτες