TUSAL – Ενα Βιολογικό Μυκητοκτόνο της Timac Agro | ΛΥΔΑ

tusal

Υπό το πρίσμα της απόσυρσης όλο και περισσότερων δραστικών ουσιών, πλέον  κρίνεται αναγκαία η ολιστική προσέγγιση για τη διασφάλιση της φυτοϋγείας, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δύναμη της θρέψης και των ωφέλιμων μικροοργανισμών. Την προσέγγιση αυτή πρεσβεύει η εταιρεία θρέψης Timac Agro | ΛΥΔΑ, ανακοινώνοντας την δυναμική είσοδό της στον τομέα της φυτοπροστασίας, με την πρόταση εφαρμογής του TUSAL, ενός επαναστατικού προϊόντος βιολογικής καταπολέμησης μυκήτων εδάφους. Το TUSAL συνιστά ένα ευρέως φάσματος βιολογικό μυκητοκτόνο με μικροοργανισμούς για την αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων μυκήτων εδάφους σε πληθώρα καλλιεργειών.

Αποτελεί ένα σκεύασμα σε μορφή βρέξιμων κόκκων (WG) με δραστική ουσία τα αποκλειστικά καταγεγραμμένα στελέχη Trichoderma atroviride (Τ25) & Trichoderma asperellum (Τ11), που εμφανίζουν αποδεδειγμένα συνεργιστική δράση, χωρίς υπολειμματικότητες και ελάχιστο χρόνο εφαρμογής (PHI) πριν τη συγκομιδή, εγκεκριμένο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Το TUSAL συμβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων προστατεύοντας και ενισχύοντας την άμυνα του φυτού, ενώ βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα καλλιεργειών όπως είναι τα κηπευτικά, τα φυλλώδη λαχανικά καθώς επίσης τα δένδρα και τα καλλωπιστικά φυτά. Είναι αποτελεσματικό έναντι πολλών παθογόνων μυκήτων, όπως τα γένη Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Sclerotinia sp., Pythium sp., Fusarium sp. κ.ά.

 

To Γένος Trichoderma spp.

Το γένος Trichoderma spp. αποτελεί μια ομάδα σαπροφυτικών μυκήτων που συναντώνται  στο έδαφος και τη ριζόσφαιρα. Είναι γνωστοί  για την μεγάλη ικανότητα προσαρμογής και οικολογικού επιπολασμού έναντι άλλων μυκήτων, ενώ δεν αποτελούν παθογόνους οργανισμούς για τα φυτά. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να αποικίζουν ισχυρά στο ριζικό σύστημα των φυτών, παράγοντας διάφορες χημικές ενώσεις και δευτερογενείς μεταβολίτες που διεγείρουν τον μεταβολισμό τους.

Τα είδη T. asperellum (Τ25) & T. atroviride (Τ11), αποτελούν δύο από τα πιο επιθετικά στελέχη  Trichoderma απέναντι σε φυτοπαθογόνους μύκητες, ενώ εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες. Μπορούν και αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε θερμοκρασίες εδάφους από 10οC – 35οC με βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης τους 25οC – 30οC. Ανέχονται αρκετά μεγάλο εύρος τιμών pH και η ανάπτυξή τους ευνοείται από την ύπαρξη υγρασίας και οργανικής ουσίας.

 

Τρόπος Δράσης

  1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
  • ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ταχεία ανάπτυξη και εγκατάσταση του TUSAL εξασφαλίζει τον αποικισμό των Trichoderma στο έδαφος, συμβάλλοντας στην απώθηση και παρεμπόδιση της ανάπτυξης των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, συνεπώς παρέχεται φυσική προστασία στην καλλιέργεια.

Ακόμη, το γένος Τrichoderma spp. εμφανίζει μεγαλύτερη ικανότητα κινητοποίησης και πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών του εδάφους σε σύγκριση με τους φυτοπαθογόνους μύκητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη θρεπτικών συστατικών ή τη αδυναμία πρόσληψής τους από τους φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, οδηγώντας τους σε σταδιακό θάνατο.

  • ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το TUSAL αποτρέπει την επαφή του φυτού με το παθογόνο, αναστέλλοντας την παραγωγή ενζύμων που είναι υπεύθυνα για τον αποικισμό του. Επιπλέον, τα Trichoderma εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε μυκοστατικές ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς και φυτά, καθώς επίσης και σε διάφορες  χημικές ουσίες όπως ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα που καταλήγουν στο έδαφος  μετά την εφαρμογή τους.

 

  1. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
  • ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΗ

Οι μύκητες του γένους Trichoderma spp που εμπεριέχονται στο TUSAL απελευθερώνουν αντιβιοτικές ουσίες, ένζυμα και δευτερογενείς μεταβολίτες που αναστέλλουν την

 ανάπτυξη του παθογόνου και προκαλούν το θάνατό του, χωρίς να χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με αυτό. Οι συγκεκριμένες μυκοστατικές και μυκητοκτόνες ουσίες έχουν άμεση επίδραση στα φυτά, αφού φαίνεται ότι προάγουν την  παραγωγή φυτοαλεξινών.

  • ΜΥΚΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ

Κατά τον μυκοπαρασιτισμό πραγματοποιείται άμεση προσβολή των υφών του φυτοπαθογόνου μύκητα από τις υφές του Trichoderma. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί τα στάδια της αναγνώρισης, της προσκόλλησης και της διείσδυσης των υφών του Trichoderma που εν τέλει επιφέρουν τη θανάτωση του παθογόνου.

Κατά το στάδιο ανίχνευσης και αναγνώρισης πραγματοποιείται η παραγωγή ορισμένων ενζύμων κατάλυσης από τον μύκητα Trichoderma, που στοχεύουν στη διάσπαση του κυτταρικού τοιχώματος των φυτοπαθογόνων  μυκήτων. Η διάσπαση αυτή παράγει ολιγομερή μόρια που ανιχνεύονται από τις μυκηλιακές υφές του Trichoderma, με αποτέλεσμα την κατευθυνόμενη ανάπτυξή του

προς το σημείο που βρίσκεται το παθογόνο (χημειοτροπισμός). Έπειτα, λαμβάνει χώρα το επόμενο στάδιο του μυκοπαρασιτισμού, η προσκόλληση, κατά το οποίο οι υφές του Trichoderma περιελίσσονται γύρω από τις υφές του στόχου και σχηματίζουν απρεσόρια. Μέσω διαφόρων καταλυτικών ενζύμων επιτρέπεται η λύση του κυτταρικού τοιχώματος του φυτοπαθογόνου μύκητα και η διείσδυση του μυκηλίου του Trichoderma εντός αυτού (παρασιτισμός). Μετά τη λύση του κυτταρικού τοιχώματος, το Trichoderma αρχίζει να απομυζά τον κυτταρικό χυμό του φυτοπαθογόνου μύκητα, έχοντας ως συνέπεια τη θανάτωση του παθογόνου.

 

  1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

Τα περισσότερα είδη Trichoderma spp. μπορούν να αναπτύσσουν αποικίες στους μεσοκυττάριους χώρους της επιδερμίδας και των εξωτερικών στρωμάτων του φλοιού του ριζικού συστήματος των φυτών. Ο αποικισμός αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει την αναγνώριση του φυτικού οργανισμού από τον μύκητα, την προσκόλλησή του στο ριζικό του σύστημα και ακολούθως την διείσδυση του μυκηλίου μέσα σε αυτό. Χάρη στη συμβιωτική σχέση μεταξύ του Trichoderma spp. και των φυτών δεν υπάρχει κίνδυνος παθογένειας, ενώ ο οι μύκητες του γένους Trichoderma spp. αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε διάφορους τοξικούς μεταβολίτες που παράγονται ως αντίδραση του φυτού στον αποικισμό.

Ένα από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η εγκατάσταση του Trichoderma στο ριζικό σύστημα των φυτών είναι η προώθηση της Επαγώμενης Διασυστηματικής Αντοχής (ISR), η οποία ενεργοποιείται μέσω διαφόρων βιολογικών παραγόντων, καθώς επίσης και η Επίκτητη Διασυστηματική Αντοχή (SAR) που ενεργοποιείται κατόπιν μόλυνσης από παθογόνο  μικροοργανισμό.

  • ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ο αποικισμός της ρίζας ενισχύει την άμυνα των κυττάρων του ριζικού συστήματος προάγοντας την παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διέγερση της φυσιολογίας του φυτού προωθώντας την ομαλή ανάπτυξη και αντοχή στα αβιοτικά στρες. Ταυτόχρονα, χάρη στη βελτίωση του εδαφικού pH ευνοείται η απορρόφηση των διαφόρων στοιχείων όπως είναι το άζωτο (N), ο φωσφόρος (P), ο σίδηρος (Fe), ο ψευδάργυρος (Zn) κ.α. συνεισφέροντας στην καλύτερη θρέψη του φυτού.

tusal