Ακόμα πιο ενισχυμένη η τεχνολογία στα αζωτούχα λιπάσματα SULFAMMO!

H επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρακτικές για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Από το στάδιο του αδελφώματος, το σιτάρι εμφανίζει υψηλές ανάγκες σε διάφορα θρεπτικά συστατικά όπως είναι το άζωτο (Ν), το θείο (S) και το μαγνήσιο (Mg), για την καλή θρέψη των αδελφιών, την επιμήκυνση του στελέχους, την διαμόρφωση της απαραίτητης φυλλικής επιφάνειας καθώς και την δημιουργία του στάχυ.

Κατά την εφαρμογή κοινών αζωτούχων λιπασμάτων οι λιπαντικές μονάδες  υπόκεινται σε διάφορα είδη απωλειών. Συγκεκριμένα, ανάλογα με την μορφή αζώτου που εμπεριέχεται στο λίπασμα, καθώς και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν, έως και 30% του αζώτου μπορεί να εξαερωθεί, πάνω από 20% μπορεί να δεσμευτεί στο έδαφος και 10-20% μπορεί να χαθεί λόγω έκπλυσης. Αποτέλεσμα είναι η αναπόφευκτη υπολίπανση της καλλιέργειας,  επηρεάζοντας αρνητικά τις τελικές αποδόσεις και επομένως το εισόδημα του παραγωγού.

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ δίνει λύσεις και στην αζωτούχο λίπανση με την εξειδικευμένη σειρά κοκκωδών αζωτούχων λιπασμάτων SULFAMMO PRIMO και SULFAMMO SPECIAL, ανανεωμένα πλέον με την μοναδική τεχνολογία MPPA DUO!

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία MPPADUO, που ενσωματώνεται στα παραπάνω λιπάσματα, λειτουργεί ως μοχλός αύξησης των αποδόσεων σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών μέσω των εξής τριών μηχανισμών δράσης:

  • Προστασία όλων των λιπαντικών μονάδων που παρέχονται καθόλη την καλλιεργητική περίοδο, αποτρέποντας τα φαινόμενα απωλειών λόγω εξαέρωσης, έκπλυσης και δέσμευσης στο έδαφος. Παράλληλα, καθιστά αυτά τα θρεπτικά συστατικά διαθέσιμα στο φυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, συμβάλλοντας στην ορθολογική θρέψη.
  • Κινητοποίηση των ήδη υπαρχόντων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, προερχόμενα από προηγούμενες λιπάνσεις. Έτσι, παρέχονται επιπλέον σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως είναι ο φωσφόρος (P), το κάλιο (K), αξιοποιώντας την περιεκτικότητα του εδάφους σε λιπαντικές μονάδες, μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητάς τους στα φυτά.
  • Διέγερση του ριζικού συστήματος, προάγοντας την καλύτερη εδαφική εξερεύνηση και την αποτελεσματικότερη θρέψη. Χάρη στο φυτικό εκχύλισμα 𝙓𝘾𝙆, βασικό συστατικό της τεχνολογίας MPPA DUO, ενισχύεται η αύξηση του ριζικού συστήματος ακόμα και στα πιο προχωρημένα στάδια της καλλιέργειας. Ειδικότερα, στην καλλιέργεια του σιταριού, κατά τη διάρκεια του αδελφώματος, το πρωτεύον ριζικό σύστημα πεθαίνει και ξεκινά η ανάπτυξη του δευτερεύοντος ριζικού συστήματος, που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή στάχυ και κατά συνέπεια με την απόδοση. Το τέλος της ανάπτυξης των ριζών εμφανίζεται κατά την ανθοφορία, επομένως, είναι σημαντική η διέγερση του ριζικού συστήματος κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων ανάπτυξης, προκειμένου να μπορέσει να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά όπως είναι ο φωσφόρος (P).

Ταυτόχρονα, η υψηλή περιεκτικότητα των λιπασμάτων της σειράς SULFAMMO σε θείο (S) εξασφαλίζει την αυξημένη συνέργειά του με το άζωτο (Ν) συνεισφέροντας στην καλύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση του αζώτου καθώς και στην αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση. Επιπλέον, η σύστασή τους σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως είναι το Μαγνήσιο (Mg) στο SULFAMMO PRIMO καθώς και ο σίδηρος (Fe), το βόριο (B) και ο ψευδάργυρος (Zn) στο SULFAMMO SPECIAL, διασφαλίζουν την βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών καθώς και τον αυξημένο φωτοσυνθετικό ρυθμό, συμβάλλοντας στην αύξηση των αποδόσεων.