ΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΤΗΣ TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Οι τελικές αποδόσεις στην καλλιέργεια του καλαμποκιού επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου, η σύσταση του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και η ορθολογική θρέψη, μπορούν να επηρεάσουν τους συντελεστές της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον καθοριστικό ρόλο της σωστής θρέψης και λίπανσης της καλλιέργειας ως προς τα δυο σημαντικότερα στοιχεία της απόδοσης: τον τελικό αριθμό και το βάρος των κόκκων ανά σπάδικα. Οι δυο αυτοί παράγοντες ξεκινούν να διαμορφώνονται από τα πρώτα κιόλας στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και συγκεκριμένα από το στάδιο ανάπτυξης των 7-8 φύλλων. Σε αυτή τη φάση ο σπάδικας έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται, καθορίζοντας τον αριθμό των σειρών των σπόρων που φέρονται στη θηλυκή ταξιανθία.

Επομένως, σε αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντική η εντοπισμένη εφαρμογή των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, καθώς και η διέγερση της φυσιολογίας και του φωτοσυνθετικού ρυθμού, με στόχο τη μέγιστη έκφραση του γενετικού δυναμικού της καλλιέργειας και αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων Ν, P, Zn Mn στην καλλιέργεια του καλαμποκιού

Άζωτο (N): Ο ρόλος του αζώτου στην καλλιέργεια του καλαμποκιού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, λόγω της συνεισφοράς του στην αυξημένη παραγωγή βιομάζας. Mέσω της σύνθεσης των πρωτεϊνών και της χλωροφύλλης ευνοείται η διαμόρφωση επαρκούς φυλλικής επιφάνειας και η αποτελεσματική ανάπτυξη του σπάδικα.

Φώσφορος (P): Η χορήγησή του είναι ανάλογης σημασίας με του αζώτου, καθώς λαμβάνει μέρος στην φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την ανάπτυξη του φυτού. Ακόμα, συμβάλλει στην αποικοδόμηση των σακχάρων και του αμύλου, στην μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό και επομένως στο καλύτερο γέμισμα των κόκκων.

Ψευδάργυρος (Ζn): Πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, μέσω της δημιουργίας των αυξινών, της σύνθεσης του αμύλου, την ανάπτυξη των ριζών και την ανθοφορία. Η σημασία του ψευδαργύρου στις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας καλαμποκιού έχει υποστηριχθεί από πληθώρα επιστημονικών ερευνών. Στον αραβόσιτο παρατηρείται αρκετά συχνά οι κόκκοι που βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα του σπάδικα να μην αναπτύσσονται επαρκώς, καταλήγοντας σε ατελή σχηματισμό και συνεπώς σε μειωμένες τελικές αποδόσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εντονότερα υπό συνθήκες διαφόρων αβιοτικών καταπονήσεων, ανταγωνισμού και έλλειψης θρεπτικών συστατικών, όπως είναι ο ψευδάργυρος. Ο ρόλος του ψευδαργύρου είναι καθοριστικός στη βιωσιμότητα της γύρης, στον αριθμό των σειρών καθώς και το αποτελεσματικό γέμισμα του σπάδικα, ακόμα και στα ανώτερα σημεία του, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση των τελικών αποδόσεων.

Μαγγάνιο (Mn): Η παρουσία του συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του φυτού. Ειδικότερα αποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό που εμπλέκεται στο μεταβολικό έλεγχο των σακχάρων καθώς επίσης στη βέλτιστη αφομοίωση του αζώτου και την μείωση των επιβλαβών νιτρικών ιόντων στο φυτό.

Η πρόταση της TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ πάντα στο πλευρό του παραγωγού, έρχεται να ενισχύσει την καλλιέργεια του αραβόσιτου με τους εξειδικευμένους διαφυλλικούς βιοδιεγέρτες της σειράς FERTILEADER, με τη μοναδική τεχνολογία SEACTIV. Ειδικότερα, ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER AXIS, εμπλουτισμένος με N, P, Zn και Μn, καθώς και ο βιοδιεγέρτης FERTILEADER ORIS πλούσιος επίσης σε N, P, Zn αποτελούν την ιδανική λύση για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων στο καλαμπόκι.

Ο συνδυασμός των παραπάνω θρεπτικών συστατικών με την πατενταρισμένη τεχνολογία SEACTIV συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής με:

  • Βέλτιστη απορρόφηση των παρεχόμενων θρεπτικών συστατικών – αποτελεσματική θρέψη, χάρη στην περιεκτικότητα του συμπλόκου σε ειδικά επιλεγμένα αμινοξέα.
  • Μεγαλύτερη αντοχή στα αβιοτικά stress, για απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας, λόγω της παρουσίας του φυσικού οσμολύτη Γλυκίνη Μπεταΐνη
  • Διασυστηματικότητα του προϊόντος που εξασφαλίζεται μέσω του ΙPA, ενός διασυστηματικού μεταφορέα που αναδιανέμει αποτελεσματικά τα θρεπτικά συστατικά και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης κατά μήκος του φυτού. Παράλληλα, διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες, συνεισφέροντας στην αυξημένη παραγωγή βιομάζας.