Ο leader στους βιοδιεγέρτες

Οι συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ο αγροτικός τομέας, όπως η αύξηση παραγωγής με μικρότερη κατά κεφαλήν γη, η αύξηση των αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων (stress), η μείωση των δραστικών ουσιών και η ανάγκη για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις, ωθούν τους παραγωγούς στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση βιοδιεγερτών. 

Ως βιοδιεγέρτης χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε προϊόν αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, των χαρακτηριστικών ποιότητας ή στην αύξηση της διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα. Οι βιοδιεγέρτες ενσωματώνουν μια ποικιλία από ενεργά συστατικά, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αμινοξέα, χουμικά και φουλβικά οξέα, εκχυλίσματα φυκιών και μικροοργανισμούς, που ενεργούν συμπληρωματικά με τα λιπάσματα, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω της ενεργοποίησης των φυσικών διεργασιών των φυτών. 

Ο συνδυασμός αυτών των ουσιών με διάφορα θρεπτικά στοιχεία οδηγεί στη δημιουργία προϊόντων που μεγιστοποιούν τόσο την παραγωγή όσο και την ποιότητα επιτρέποντας τη συνεχή και αδιάκοπη ανάπτυξη των φυτών. Κυρίαρχη θέση σε αυτή την κατηγορία έχουν οι εξειδικευμένοι διαφυλλικοί βιοδιεγέρτες της Timac Agro | ΛΥΔΑ, Fertileader με τεχνολογία Seactiv. 

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Seactiv αποτελείται από:  

  • ειδικά επιλεγμένα αμινοξέα που παρέχουν ενέργεια στο φυτό και συμβάλλουν στην βέλτιστη απορρόφηση των παρεχόμενων θρεπτικών στοιχείων 
  • τον φυσικό οσμολύτη Γλυκίνη-Μπεταΐνη για αύξηση της αντοχής στις αβιοτικές καταπονήσεις και μείωση της αναστολής ανάπτυξης της καλλιέργειας 
  • και τον διασυστηματικό μεταφορέα IPA που συντελεί στην αναδιανομή και μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων εντός των φυτικών ιστών, και στη διέγερση των φυσιολογικών διεργασιών του φυτού συμβάλλοντας στην αύξηση βιομάζας. 

 

Δημιουργία καινοτόμων και εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 

Για πάνω από 60 χρόνια αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας για τη ανάπτυξη προϊόντων εξειδικευμένης θρέψης, βασιζόμενοι στη δύναμη της φύσης. Με γνώμονα τις ανάγκες και τους στόχους των παραγωγών, καθώς και τις προκλήσεις της γεωργίας, χαράσσουμε το δρόμο για τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες και πατενταρισμένες τεχνολογίες, αποκλειστικά κατοχυρωμένες από την Timac Agro, που ενσωματώνονται στην ευρεία γκάμα προϊόντων της.  

Κάθε τεχνολογία προκύπτει μετά από ενδελεχή επιλογή ειδικών ενεργών μορίων, καθώς και μακροχρόνιες έρευνες και αναλύσεις, τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο, όσο και στο χωράφι σε συνεργασία με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα προϊόντα  καθίσταται ιδανικά και αποτελεσματικά για όλες τις καλλιέργειες, κάθε εποχή και κλίμα, αλλά και τύπο εδάφους. 

Χρησιμοποιώντας τους βιοδιεγέρτες Fertileader ο παραγωγός βλέπει την κερδοφορία του να αυξάνεται, τόσο λόγω μεγιστοποίησης της απόδοσης όσο και λόγω αύξησης της ποιότητας του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Η τεχνολογία Seactiv επιδρά άμεσα ή έμμεσα στη φυσιολογία του φυτού και βοηθά την καλλιέργεια να ξεπεράσει τους περιοριστικούς παράγοντες που αντιμετωπίζει, ωθώντας την να εκφράσει στο μέγιστο δυνατό το γενετικό της δυναμικό.  

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ ηγετική φιγούρα στον τομέα των βιοδιεγερτών  

Για περισσότερο από 30 χρόνια οι βιοδιεγέρτες Fertileader αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην γκάμα βιοδιεγερτών της Timac Agro |ΛΥΔΑ, έχοντας αποδείξει την αξία και την αποτελεσματικότητά τους στο χωράφι. Πρόκειται για την μεγαλύτερη γκάμα βιοδιεγερτών της εταιρείας, η οποία έρχεται να λάβει τη θέση που της αναλογεί ως market leader στην εξειδικευμένη θρέψη. 

Η Timac Agro | ΛΥΔΑ, θέλοντας να δώσει έμφαση στην ξεχωριστή τεχνολογία Seactiv που ισχυροποίησε τη θέση των Fertileader στην αγορά, προχωράει στη δημιουργία νέων συσκευασιών με έμφαση στην τεχνολογία. 

Σκέψου διαφορετικά, καλλιέργησε καλύτερα