Καινοτόμες λύσεις φυτοπροστασίας

tusal

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Στρατηγική “Farm to Fork” έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% ως το 2030. Γίνεται αντιληπτό ότι η συνεχής μείωση δραστικών ουσιών και η ανάγκη για νέες λύσεις φυτοπροστασίας είναι έντονη. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η Timac Agro ΛΥΔΑ με το βιολογικό μυκητοκτόνο TUSAL.

Το TUSAL χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε πληθώρα καλλιεργειών και είναι ένα προϊόν χωρίς υπολειμματικότητες και χωρίς ελάχιστο χρόνο εφαρμογής πριν τη συγκομιδή. Αποτελείται από τα αποκλειστικά και καταγεγραμμένα στελέχη Trichoderma atroviride (Τ11) & Trichoderma asperellum (Τ25), που εμφανίζουν αποδεδειγμένα συνεργιστική δράση μεταξύ τους.

Τρόπος δράσης TUSAL

Αυτό που κάνει μοναδική τη σύνθεση του TUSAL είναι ότι συνδυάζει 3 διαφορετικούς τρόπους δράσης τόσο σε επίπεδο παθογόνου όσο και σε επίπεδο φυτού.

Α) Προστατευτική

Το TUSAL προστατεύει από προσβολές παθογόνων μυκήτων καθώς τα Trichoderma αποικίζουν τη ριζόσφαιρα του φυτού, εκτοπίζουν τα παθογόνα και παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους , αποκτώντας έτσι μια συμβιωτική σχέση με το φυτό.

Β) Επιθετική

Επιπρόσθετα το TUSAL με την παραγωγή αντιβιοτικών ουσιών, ενζύμων και δευτερογενών μεταβολιτών, καθώς και με τη δράση του μυκοπαρασιτισμού προκαλεί τον θάνατο των παθογόνων μυκήτων αντιμετωπίζοντας έτσι οποιαδήποτε μυκητολογική προσβολή.

Γ) Ενίσχυση της άμυνας & της φυσιολογίας του φυτού.

Τέλος το TUSAL ενεργοποιεί τις φυσικές άμυνες του φυτού θωρακίζοντας την καλλιέργεια τόσο από βιοτικές όσο και από αβιοτικές καταπονήσεις (stress). Ταυτόχρονα η εγκατάσταση του TUSAL στη ριζόσφαιρα συμβάλλει στην αύξηση του ριζικού συστήματος, στην καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και νερού καθώς και στην βελτίωση του pH του εδάφους αυξάνοντας έτσι την ποιότητα και την ποσότητα της τελικής παραγωγής.

Το TUSAL είναι αποτελεσματικό μεταξύ άλλων ενάντια σε Phytophthora sp.Rhizoctonia sp.Sclerotinia sp.Pythium sp. και Fusarium sp.

Αποτελέσματα από το χωράφι

Η αποτελεσματικότητα του TUSAL είναι αποδεδειγμένη μέσα από πληθώρα εφαρμογών και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταπολέμηση φουζαρίου σε καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Πρέβεζας σε καλοκαιρινή φύτευση αγγουριού ποικιλίας Braganza παρατηρήθηκε τέλος Αυγούστου μεγάλη απώλεια φυτών λόγω Φουζαρίου. Η καρπόδεση ήταν σχεδόν μηδενική και η προσβολή είχε αρχίσει να επεκτείνεται στο θερμοκήπιο. Πραγματοποιήθηκαν 2 εφαρμογές TUSAL με συνολική δόση 400gr ανά στρέμμα σε διάστημα 15 ημερών. Ένα μήνα μετά την πρώτη εφαρμογή ο παραγωγός σταμάτησε να χάνει φυτά, και όπως είναι ορατό και από τις φωτογραφίες είχε ζωηρή ανθοφορία και έντονη καρπόδεση. Η προσβολή από Φουζάριο σταμάτησε εντελώς και τα φυτά ήταν υγιή και με νέα βλάστηση μέχρι το τέλος της καλλιέργειας.

Καινοτόμες λύσεις που προωθούν την αειφόρα γεωργία, όπως το TUSAL της Timac Agro ΛΥΔΑ, αποτελούν όπλα για τον παραγωγό τόσο σε επίπεδο φυτοπροστασίας όσο και σε επίπεδο βιοδιέγερσης και ενίσχυσης της φυσιολογίας του φυτού.