SEACTIV RAME: Σύμμαχος στην καλλιέργεια της ελιάς

Ο χαλκός συνιστά ζωτικής σημασίας μικροθρεπτικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη των φυτών, καθώς εμπλέκεται σε διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις, όπως η πρωτεϊνοσύνθεση και η ενεργοποίηση ενζύμων, που επιδρούν σημαντικά στην ομαλή βλαστική ανάπτυξη και την δημιουργία της λιγνίνης. Η χρήση του χαλκού για την προληπτική και την θεραπευτική του δράση είναι γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, ενώ παράλληλα ως θρεπτικό στοιχείο συμβάλλει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρώματος, των σακχάρων και της γεύσης.

Συγκεκριμένα, στην καλλιέργεια της ελιάς ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρέως για την προστατευτική του δράση ενάντια των μυκητολογικών προσβολών, όπως το κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο, καθώς και για βακτηριολογικές προσβολές.

 

SEACTIV RAME: Νέα εμφάνιση που ταιριάζει παντού!

Η διαφοροποίηση και η μοναδικότητα της γκάμας βιοδιεγερτών FERTILEADER της TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ, έγκειται στην αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας SEACTIV. Η Timac Agro επιθυμώντας να αναδείξει το διαφοροποιόν στοιχείο στους βιοδιεγέρτες της, ανανεώνει τις συσκευασίες FERTILEADER και επικεντρώνεται στην εγγυημένη τεχνολογία SEACTIV. Στόχος των νέων συσκευασιών είναι να μεταδώσει το μήνυμα της τεχνολογικής υπεροχής της Timac Agro, μέσα από τους μοναδικούς μηχανισμούς δράσης των προϊόντων της, εμπνευσμένων από τη φύση, προσδίδοντας στην καλλιέργεια προστιθέμενη αξία.

Ο διασυστηματικός χαλκός SEACTIV RAME ανήκει στην πλέον ανανεωμένη σειρά βιοδιεγερτών SEACTIV, με την ομώνυμη πατενταρισμένη τεχνολογία, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αποτελεί την ιδανική λύση για τον Έλληνα παραγωγό και βιοκαλλιεργητή, καθώς είναι εγκεκριμένο για χρήση στη βιολογική γεωργία.


 

 

 

Μια μοναδική μορφή Χαλκού

Η καινοτόμος σύνθεση του SEACTIV RAME με περιεκτικότητα χαλκού 11,9%, σε νιτρική μορφή, σε συνδυασμό με την τεχνολογία SEACTIV®, παρέχει ισχυρή και υψηλή διασυστηματικότητα αυτού του δυσκίνητου στοιχείου. Κατά την εφαρμογή του στα κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας, εξασφαλίζεται η αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων χαλκού εντός των φυτικών κυττάρων, ενισχύοντας δραστικά την αμυντική ικανότητα του φυτού, αποτρέποντας την εγκατάσταση παθογόνων, ενώ παράλληλα επωφελείται η καλλιέργεια όλων των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας SEACTIV®.

Η τεχνολογία SEACTIV® αποτελούμενη από ένα μοναδικό σύμπλεγμα 100% φυσικής προέλευσης, διεγείρει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των φυτών, εξοπλίζοντας την καλλιέργεια με ένα ειδικό σύμπλοκο ενεργών μορίων, τα οποία συνδυάζονται άριστα με το μόριο του χαλκού.

 

 Βέλτιστη απορρόφηση και αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών

Η ενσωμάτωση ειδικά επιλεγμένων αμινοξέων στη τεχνολογία SEACTIV® ενισχύει την αποτελεσματική αφομοίωση και μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων, αξιοποιώντας άριστα τις λιπαντικές μονάδες. Ταυτόχρονα, εξαιτίας του ουδέτερου ηλεκτρικού φορτίου που διαθέτουν, καθώς και του χαμηλού μοριακού βάρους τους,  διεισδύουν αποτελεσματικά στο φυτό.

 

 Μεγαλύτερη αντοχή στα αβιοτικά stress

Η γλυκίνη μπεταΐνη, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας SEACTIV®, συμβάλλει καθοριστικά στην αυξημένη αντίσταση κατά των αβιοτικών καταπονήσεων, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας, καθώς και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων.

 

Αύξηση του φωτοσυνθετικού ρυθμού και βέλτιστη κινητικότητα των θρεπτικών συστατικών

Το IPA συνιστά ένα φυσικό διασυστηματικό μεταφορέα που προάγει την διέγερση και παράταση της δραστηριότητας των χλωροπλαστών (stay green effect), οδηγώντας σε παραγωγή περισσότερης ενέργειας και ως εκ τούτου, σε μεγαλύτερη παραγωγή βιομάζας. Επιπλέον, το IPA ενισχύει τη μεταφορά και αναδιανομή των θρεπτικών συστατικών εντός του φυτού, κατευθύνοντας τα θρεπτικά στοιχεία εκεί ακριβώς που χρειάζονται.

 

Η εφαρμογή του SEACTIV RAME στην καλλιέργεια της ελιάς

Εφαρμόζοντας με διαφυλλικούς ψεκασμούς το SEACTIV RAME (πριν την εμφάνιση των βροχοπτώσεων και υγρασιών) στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, προανθικά, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού, καθώς επίσης και μετασυλλεκτικά, περιορίζουμε στο μέγιστο βαθμό την εγκατάσταση των παθογόνων οργανισμών. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία SEACTIV®, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο κατά των αβιοτικών καταπονήσεων, ενώ θρέφει το φυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό.