Η ισσοροπημένη λίπανση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή ανάπτυξη και την τελική απόδοση της καλλιέργειας ελαιοκράμβης.

Ελαιοκράμβη

Απαιτήσεις Θρεπτικών Στοιχείων

Σπορά & εγκατάσταση
Σχηματισμός ροζέτας
Ταξιανθία κλειστή
Ταξιανθία ελεύθερη
Ανθοφορία
Ποδίσκος & σχηματισμός σπόρου
Ωρίμανση

Βασική λίπανση

Αζωτούχος λίπανση

Διαφυλλικοί βιοδιεγέρτες

Ανακαλύψτε και άλλες καλλιέργειες...