Η ορθολογική λίπανση της ελιάς καθορίζεται από τον σωστό τύπο λιπάσματος, στο σωστό τρόπο και χρόνο εφαρμογής, με την κατάλληλη ποσότητα.

 Ελιά Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη δημοσίευση της Timac Agro | ΛΥΔΑ σχετικά  με την θρέψη της ελιάς

Απαιτήσεις Θρεπτικών Στοιχείων

Βλαστική ανάπτυξη
Πριν την άνθηση
Ανθοφορία
Καρπόδεση
Ανάπτυξη του καρπού
Ωρίμανση
Μετασυλλεκτικά

Βασική Λίπανση

Αζωτούχος Λίπανση

Μετασυλλεκτικά

Ανακαλύψτε και άλλες καλλιέργειες...