Το FERTIACTYL είναι ένας βιοδιεγέρτης του ριζικού συστήματος που περιέχει ενεργοποιημένα Χουμικά και Φουλβικά οξέα, γλυκίνη μπεταΐνη και ζεατίνη.

Η τεχνολογία FERTIACTYL COMPLEX βασίζεται σε ενεργοποιημένα μόρια και δρα στο ριζικό σύστημα. Η ζεατίνη ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, τον σχηματισμό κονδύλων και το αδέλφωμα. Τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα αυξάνουν την πρόσληψη και την κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και διεγείρουν τη φωτοσύνθεση, ενώ η γλυκίνη μπεταΐνη αυξάνει την αντοχή στα αβιοτικά στρες.