Το TOP-PHOS είναι μια νέα και μοναδική χημική μορφή φωσφόρου σε σύγκριση με τα τυπικά φωσφορικά λιπάσματα επίσημα αναγνωρισμένη, σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH της ΕΕ.

Συνδυάζει φώσφορο και ασβέστιο σε μοριακό επίπεδο μεγιστοποιώντας την απορρόφηση των 2 στοιχείων ενώ συμπληρώνεται από την τεχνολογία MPPA DUO που κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, προστατεύει τις λιπαντικές μονάδες και παράλληλα διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.