Η τεχνολογία NPRO αυξάνει την απορρόφηση του αζώτου (N) και βελτιώνει την μετατροπή του μέσα στο φυτό.

Το NPRO ενεργοποιεί εκείνα τα γονίδια που εμπλέκονται στην πρόσληψη του αζώτου, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει το ριζικό σύστημα του φυτού, ευνοώντας την γρήγορη απορρόφηση των ανόργανων μορφών αζώτου και των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, διεγείρει τον μεταβολισμό του αζώτου στο εσωτερικό του φυτού, καθώς αυξάνει τη δραστηριότητα εκείνων των μεταφορέων που σχετίζονται με την μετακίνηση και αναδιανομή του αζώτου, όπου αυτό απαιτείται.