Η τεχνολογία LCN εξουδετερώνει το pH και την αλατότητα του εδάφους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ισορροπημένη αζωτούχο θρέψη.

Η τεχνολογία LCN αποτελείται από ένα σύμπλοκο αναστολέων της νιτροποίησης, το οποίο επιβραδύνει τον μετασχηματισμό του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό Ν, διατηρώντας πάντοτε τη βέλτιστη αναλογία μεταξύ των δύο ιόντων.

Φίλτρα

οικογένεια

Βιολογική γεωργία