Η τεχνολογία NMX αποτελεί ένα σύμπλεγμα πρόδρομων φυτο-ορμονών που ενισχύουν την αύξηση του ρυθμού καρπόδεσης των φυτών και την καρποφορία.

Το NMX συνιστά έναν φυσικό διεγέρτη των φυσιολογικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στα στάδια της καρπόδεσης και της καρποφορίας. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα φυσικών ουσιών, που δρα με δύο τρόπους: α) παροχή προδρόμων ουσιών για το σχηματισμό αυξητικών ορμονών και ρυθμιστών ανάπτυξης και β) αύξηση των «αγγελιοφόρων» ενώσεων που απαιτούνται για την έκφρασή των ρυθμιστών αυτών.

Φίλτρα

οικογένεια

Βιολογική γεωργία

Εμφάνιση ενός αποτελέσματος