Η συνεργασία μας με ινστιτούτα και πανεπιστήμια (INRA, INP, IFIP, κ.α.) σε όλο το κόσμο, μας καθιστά πρωτοπόρους και στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Εξειδίκευση σε όλα τα εκτρεφόμενα είδη για τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου

Οι ειδικοί στην σύνθεση προϊόντων για την κτηνοτροφία εργάζονται τόσο στα εργαστήριά μας, όσο και σε πειραματικά αγροκτήματα σε διεθνές επίπεδο πάνω στην εφαρμογή μιας νέας γενιάς ενεργών συστατικών ειδικά σχεδιασμένης για μηρυκαστικά και μονογαστρικά ζώα, καθώς και για υδάτινα είδη.

κτηνοτροφίας

Εξειδίκευση σε όλα τα εκτρεφόμενα είδη ζώων καλύπτοντας κάθε ανάγκη.
Διεθνείς
συνεργασίες
30ετή
εμπειρία με μηρυκαστικά
Ειδίκευση στην κτηνοτροφία