Ο κλάδος Θρέψης Φυτών παρέχει ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και φιλικές λύσεις προς το περιβάλλον, μέσω της συνεχούς εξειδίκευσής μας.

Δημιουργώντας και σχεδιάζοντας τα λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά του μέλλοντος

Μια διεθνής ομάδα ειδικών στη φυσιολογία, στη βιοχημεία και στη μοριακή βιολογία μαζί με εξειδικευμένους γεωπόνους, συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με πάνω από εξήντα πανεπιστήμια και ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο.

Θερμοκήπιο φαινοτύπων

Μοναδικό θερμοκήπιο, ειδικά σχεδιασμένο σε συνεργασία με το INRA (Εθνικό Ινστιτούτο Γεωπονικής Έρευνας Γαλλίας). Η μοναδική αυτή εγκατάσταση κάνει εφικτή τη μέτρηση της ανάπτυξης και της κατάστασης υγείας των φυτών με μη καταστροφικό τρόπο. Δοχεία δειγματοληψίας αναλύονται διεξοδικά με ακρίβεια απεικόνισης, δημιουργώντας έναν αξιόπιστο όγκο πειραματικών δεδομένων που έχει ως σκοπό τη μέγιστη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

5 πειραματικοί θάλαμοι καλλιέργειας

Προσφέρουν την δυνατότητα αξιολόγησης των εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης, προσομοιάζοντας διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Σε αυτούς τους ειδικούς θαλάμους μπορούμε να εναλλάσσουμε την ένταση του φωτός, τη διάρκεια έκθεσης των φυτών σε ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, καθώς και τη σχετική υγρασία. Συνεπώς, μπορούμε να μετρήσουμε την πλήρη αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

"Δημιουργούμε και σχεδιάζουμε
τα εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης του Aύριο"
Τα θερμοκήπια μας σε αριθμούς
3.000
Φυτά
5
πειραματικοί θάλαμοι
Δυναμικότητα εργαστηριακών αναλύσεων
25
τόννοι εδάφους