Αμπέλι

Το αμπέλι αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής γεωργίας, ενώ η καλλιέργεια του στοχεύει τόσο την παραγωγή καρπού αλλά και οίνου.

Ηλίανθος

Ο ηλίανθος είναι μια από τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων στο κόσμο. Η καλλιέργειά του έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας μας εξαιτίας της μεγάλης προσαρμοστικότητάς του.

Ελιά

Η Ελιά είναι αιωνόβιο αειθαλές καρποφόρο δέντρο που λατρεύεται από την αρχαιότητα και αποτελεί την πιο διαδεδομένη καλλιέργεια στην Ελλάδα.

Ελαιοκράμβη

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης παρουσιάζει παγκόσμια αύξηση. Στην Ελλάδα, προσεγγίζει τα 90.000 στρέμματα και καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή ελαίου αλλά και ως κτηνοτροφικό φυτό.

Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη)

Τα Σιτηρά είναι τα φυτά που καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση σε όλο τον κόσμο συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο φυτό ενώ αποτελεί τη βάση της διατροφής του ανθρώπου σε όλες τις περιοχές της γης. Στην Ελλάδα καλλιεργούμε κυρίως σκληρό σιτάρι