Ελαιοκράμβη

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης παρουσιάζει παγκόσμια αύξηση. Στην Ελλάδα, προσεγγίζει τα 90.000 στρέμματα και καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή ελαίου αλλά και ως κτηνοτροφικό φυτό.

Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη)

Τα Σιτηρά είναι τα φυτά που καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση σε όλο τον κόσμο από οποιοδήποτε άλλο φυτό ενώ αποτελεί τη βάση της διατροφής του ανθρώπου σε όλες τις περιοχές της γης.