Η τεχνολογία ADUR εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση του διαθέσιμου ασβεστίου στο εσωτερικό του φυτού.

Η τεχνολογία ADUR είναι ένα ενεργό σύμπλεγμα που βελτιώνει την απορρόφηση και την μεταφορά του ασβεστίου από τη ρίζα του φυτού στο εναέριο τμήμα και σε όλα τα όργανα ανάπτυξής του (άνθη, καρποί κ.α.). Περιέχει πρόδρομες ουσίες της ενδογενούς σύνθεσης των αυξινών και των κυτοκινινών που παράγονται από το ίδιο το φυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φαινολογική του κατάσταση και έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη μεταφορά του ασβεστίου και την ενίσχυση της ανάπτυξης των ριζικών τριχιδίων.

Φίλτρα

οικογένεια

Βιολογική γεωργία

Εμφάνιση ενός αποτελέσματος